Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie Lid Nederlandse Vereniging Logopedie & Foniatrie Logopediepraktijk Beek en Donk
     E-mail: contact@logopediebeekendonk.nl       Colofon       Ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.